Visual

Digitalizace

Nechte naše aplikace pracovat za vás

Jsou na míru, profesionální, za dobrou cenu, pro malé i velké organizace

Aplikace vám
ušijeme na míru

Digitalizujeme

Digitalizujeme

 • Procesy, postupy, činnosti
 • Papírové dokumenty, formuláře a dotazníky na elektronické
 • Komunikaci a sdílení v online režimu
 • Správu, analýzu, sdílení dat a informací
Automatizujeme

Automatizujeme

 • Manuální, rutinní a opakující se činnosti
 • Sběr dat a jejich zpracování
 • Kompatibilitu, interoperabilitu mezi platformami a technologiemi
 • Kontrolní mechanismy – compliance
Optimalizujeme

Optimalizujeme

 

 • Efektivitu procesů a činností
 • Komunikaci mezi subjekty
 • Zpracování dat a informací, jejich přístupnost a mobilitu
 • Náklady na správu, tisk a archivaci dokumentů

Kde najdete
naše aplikace

V průmyslu

V průmyslu

 • Systémy pro evidenci, identifikaci a správu výrobků, dílů, vzorků, …
 • Vizualizace workflow výrobků a proběhlých procesů
 • Automatické načtení a porovnání rozsáhlých dat z experimentu, provozu a simulací
 • Automatizovaná tvorba reportů s vyhodnocením, porovnáním, predikcemi, statistikami apod.
   
V administrativě

V administrativě

 • Automatizace manuálních a opakujících se administrativních činností
 • Elektronizace dokumentů, formulářů, dotazníků, získávání informací z papírových dokumentů 
 • Online komunikace a sdílení, elektronický podpis
 • Vyhodnocování a zpracování dat a informací

Ve zdravotnictví

Ve zdravotnictví

 • Automatizace administrativních procesů a činností v léčebných plánech
 • Elektronizace dokumentů, formulářů, dotazníků, včetně elektronického podpisu a online sdílení
 • Evidenční a databázové systémy pro evidenci pacientů, správu léčiv apod.
 • Automatický check-in pacientů a online fronta 

Naše
univerzální aplikace

Naše řešení pomáhá v mnoha firmách. Chcete i vy být mezi nimi?

Virtuální laboratoř - Aplikace pro zpracování výsledků z experimentu, provozu a simulací

Virtuální laboratoř - Aplikace pro zpracování výsledků z experimentu, provozu a simulací

 • Aplikace pro vyhodnocení rozsáhlých dat z experimentu, provozu a simulací 
 • Efektivní pro zpracování a porovnání velkého počtu variant
 • Předdefinované vyhodnocovací scénáře na jedno kliknutí, automatická tvorba reportů
 • Více informací zde
LaMa – systém pro management laboratoří

LaMa – systém pro management laboratoří

 • Specializovaná aplikace pro workflow v laboratořích a zkušebnách, včetně vizualizace
 • Management vzorků a prováděných zkoušek, sledování provedení
 • Komunikace s externími měřícími nebo testovacími přístroji a zařízeními
 • Více informací zde
WLEP - aplikace pro postprocesing do simulačních workflow

WLEP - aplikace pro postprocesing do simulačních workflow

 • Aplikace pro postprocesing pro standardizaci výstupů bez ohledu na použitý software a uživatele
 • Využitelný pro jednotlivé uživatele i skupiny uživatelů, sdílení procesů nebo skriptů
 • Pracuje v dávkovém nebo interaktivním režimu pro automatizaci běžných úkonů a zjednodušení uživatelských funkcí
 • Více informací zde
Digitální recepce - automatizace činností recepčních zdravotnických klinik

Digitální recepce - automatizace činností recepčních zdravotnických klinik

 • Automatizace manuálních a rutinních administrativních činností v léčebných plánech
 • Elektronizace dokumentace a formulářů, elektronický podpis
 • Online komunikace a sdílení informací
 • Více informací zde
RESL.NEWS – automatický řešeršní systém vyhledávání novinek

RESL.NEWS – automatický řešeršní systém vyhledávání novinek

 • Automatické vyhledávání nových informací podle zadaného tématu 
 • Analýza obsahu, vyhodnocení významu získaných informací, určení duplicitních informací
 • Výběr kvalitních informací s pomocí umělé inteligence (AI) dle preferencí uživatele
 • Více informací zde